Bewust licht

Hier zal het de komende tijd gaan om het creëren van bewustzijn, opdat een ieder die zich geroepen voelt zich een beeld kan vormen van de krachten die zich kunnen manifesteren in de huidige wereld.
Veel mensen doen nu goede dingen – zonder dit te weten – binnen kwade systemen.
Sociale gerechtigheid zal hier hoog op de agenda staan.

Er zullen studies, profetieën, constateringen en ervaringen de afgelopen jaren opgedaan op vele niveaus in het Programma Decentralisaties aangereikt worden, waardoor geïnteresseerden bewuster een plek kunnen innemen in het geheel van krachten.

Opdat betrouwbaar en waarachtig licht naast het kwade gebracht kan worden, en waakzaamheid ontwikkeld kan worden om stand te kunnen houden, en om alert te kunnen zijn als de situatie zich voordoet een nepvrede te kunnen omarmen.

Collectief zal dan steeds meer een kwestie van waardige krachtige lichtpunten zijn.
Ieder die zich geroepen voelt zal dat op zijn eigen wijze dienen te onderzoeken/doen, in een wereld waar het kwade in alle mogelijke elementen – ook middels het imiteren van licht – zal misleiden.

Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Eerste stuk zal gaan over machten en krachten in de tijd waarin we leven, en waarom burgerkrachtcollectief wellicht iets is wat niet kan zijn.